3b82f 27657 7t6zs i37y6 9deyy 2kib2 f43en 85i4y ezbah yi9r7 5r989 yyi6z 8bn2f 4y9bi tf8zf eetdz n8an6 98ri5 bh6r7 afrah 3ys2e [Hiring] Principal Product Manager, Data in Austin, Texas |

[Hiring] Principal Product Manager, Data in Austin, Texas

2022.01.28 18:38 ai_jobs [Hiring] Principal Product Manager, Data in Austin, Texas

submitted by ai_jobs to techjobs [link] [comments]


2022.01.28 18:38 ValoBot Riot Games teases VALORANT Clash tournaments in Dev Diaries

Riot Games teases VALORANT Clash tournaments in Dev Diaries submitted by ValoBot to VALORANT [link] [comments]


2022.01.28 18:38 coltis Väntat 606 dagar på medicin, snart utan inkomst

Har enorm socialfobi trots att det här är online, men nu måste jag få tummen ur röven och våga be om råd. Go easy on me.

Jag har flera psykiatriska diagnoser, bl.a autism, depersonalisations/derealisationssyndrom, och ADHD som det här inlägget kommer handla om.

Jag skrev en enormt lång text men gör om den till en tidslinje som är lättare att följa.

Mars 2019: Jag blir inskriven i ett samordningsförbund (=en lokal där arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen arbetar tillsammans. Samarbetet mellan dessa brukar annars vara kaos, så detta är guld.)

Maj 2020: Samordningsförbundet låter mig göra en ADHD-utredning på privat mottagning eftersom att primärvården har så långa väntetider. Diagnosen blir ADHD-PI. (ofta kallat ADD)

Juni 2020: En remiss skickas till psykiatrin för att sätta in ADHD-medicinering.

Augusti 2020: Jag blir hos Försäkringskassan beviljad två års full aktivitetsersättning med villkoret att jag sätter igång ADHD-medicinering och börjar arbetsträna. Jag har tidigare arbetstränat två gånger genom samordningsförbundet utan framgång, men vi hoppas på att medicinering kan hjälpa åtminstone lite grann.

Oktober 2020: Jag blir kallad till förberedelserna inför insättning av medicin. Gör blodprov, urinprov, drogtest, och EKG.

Mars 2021: Både jag och samordningsförbundet börjar undra vad som hände med remissen. Vi försöker kontakta psykiatrin och får bara skriftligt svar att jag "finns i systemet" och att det bara är att vänta.

Maj 2021: Arbetsförmedlingen vill inte att jag ska sitta och göra ingenting längre och påbörjar en arbetsträning på två timmar om dagen, tre dagar i veckan.

Juni 2021: Arbetsträningen tar så mycket kraft att jag börjar få problem att ta hand om mig och min lägenhet. Vi minskar till två timmar om dagen, två dagar i veckan.

Juli 2021: Arbetsträningen har semesterstängt

Augusti 2021: Jag går in i en intensiv period av derealisation på grund av arbetsträningen. De dagar jag inte går vilse på väg dit sitter jag inlåst på arbetsträningens toalett och försöker hålla mig samman. En dag mår jag till slut så dåligt att jag inte hittar hem till min lägenhet. Arbetsträningen får avbrytas.

September 2021: Min psykolog får kontakt med psykiatrin och de lovar henne att de ska ringa mig.

November 2021: Samordningsförbundet skriver ut mig eftersom att de anser att de inte kan erbjuda mig någonting med min nuvarande funktionsnivå.

December 2021: Min psykolog ringer mig och frågar hur samtalet med psykiatrin gått. Enda problemet är att psykiatrin inte ringt som de lovat henne.

Januari 2022: Jag kontaktar själv psykiatrin och frågar vad som händer. Får samma svar som i Mars 2021, att jag "finns i systemet" och ska vänta. Får även höra att jag är "låg prioritet".

I skrivande stund har det gått 606 dagar sedan remiss skickades för insättning av ADHD-medicinering i Juni 2020.
Jag vet att medicinen bara är ett hjälpmedel och att den inte kommer göra några under, men jag har passerat vårdgarantin flera gånger om. Alla förberedelser är redan gjorda (blodprov, urinprov, EKG), det enda som krävs är att en psykiatriker ska skriva ut ett recept. Men jag får ju inte någon tid för detta.

Och, även om medicinen hjälper mot ADD-symptomen så har jag ju kvar alla mina andra psykiatriska diagnoser.

I Maj tar min aktivitetsersättning slut. Utan den kommer jag inte ha råd att bo kvar i min lägenhet och kommer behöva flytta hem till mina föräldrar igen. Jag är 25 och vill verkligen inte detta.

Försäkringskassan verkar inte vara jättesugna på att ge mig förlängning på ersättningen eftersom att ett av kraven var just att jag skulle påbörja medicinering under de här två åren, och det har jag inte gjort. Men det är ju helt bortom min kontroll, jag får ju inte tag på psykiatrin?

Vad ska jag göra? Socialen? IVO-anmälan?
submitted by coltis to swedishproblems [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Fancy_ChickenIshere among us

sus
submitted by Fancy_ChickenIshere to YuB [link] [comments]


2022.01.28 18:38 CookieAdmiral A bit late, but a deep fuckin cheers to ally'all. (Ye that's water, stay hydrated)

submitted by CookieAdmiral to Superstonk [link] [comments]


2022.01.28 18:38 admitting84 Landooooo gets very excited when we head to big uncles house!!! He knows exactly where we are

Landooooo gets very excited when we head to big uncles house!!! He knows exactly where we are submitted by admitting84 to velvethippos [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Whopper_The_Third Before video game ESRB ratings what games (SNES, Genesis, NES, Atari, arcade, ect) would have been rated Teen or Mature?

submitted by Whopper_The_Third to NoStupidQuestions [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Klutzy-Brilliant3798 Asking for snapchat/number

There's this girl in one of my classes that I was in a group with today and I wanted to ask her for her number or Snapchat. I waited outside the door but I got kind of nervous because I don't want to seem weird doing that since we just kind of met. So when I see her next time can I just go up to her say hi and then ask? Or would it be better for me to try to make conversation and then do it? I just don't want to hold her up if she doesn't want to talk or has somewhere to be. I also want it to be a good situation where I feel comfortable asking. What should I do?
submitted by Klutzy-Brilliant3798 to relationship_advice [link] [comments]


2022.01.28 18:38 reggienumber5 How do I set up a mesh network that has PPPoE?

I’ve already set up the mesh network previously, before acquiring a firewalla. I then set up the firewalla in bridge mode and connected it to the modem, I have both mesh routers connected to the firewalla via cat6 cables. So all the traffic goes through the firewalla. But the firewalla says it can’t connect to the network. I’m worried I’m not actually using the firewalla features correctly. Should the firewalla be in router mode?
submitted by reggienumber5 to firewalla [link] [comments]


2022.01.28 18:38 CVEreport CVE-2022-23888

submitted by CVEreport to netcve [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Altruistic-Ad7247 [H]: huge prep group full of blocks, cases, briefs, and cards [W]: ready to read blocks

also this is an important topic so we're desperate
submitted by Altruistic-Ad7247 to DebateTrade [link] [comments]


2022.01.28 18:38 this-is-defibay How to get rich in crypto securely? Invest in use case like DEFIBAY DBAY. It has a great real life utility that will change payment system!

submitted by this-is-defibay to CryptoGemDiscovery [link] [comments]


2022.01.28 18:38 BeornDalf One of the more interesting Julianna 1v1s so far: i used no gun.

I walked into the complex at night with a machete to get egor then leave without alerting eternalists for fun. Julianna is on the hunt so i thought “hmmmm should be fun.” I almost made it to egor when Julianna pulled and unexpected and killed egor for me. I was disappointed because then i couldnt get the trophy but i still refused to use a gun for fun. Then Julianna and I proceeded to get in a series of close-call fights that each ended with one running away to heal. Im not sure ive taken so long to fight Julianna before (unless i was avoiding)! Both of us were running karnesis and shift and i think she was rocking a shotgun and the breteiria. I really don’t know how I didn’t die three times! Im lucky to have had that extra health trinket. Finally, i sneak up pretty close behind her to finish her when she turns around and proceeds to blast me to an inch of my last life and i panic karnesis-slammed her right off a cliff! I verbally said “holy shit I can’t believe that worked” and exited, no longer mad to have missed out on egor.
submitted by BeornDalf to Deathloop [link] [comments]


2022.01.28 18:38 MeliAlexander That aged well 🙄

That aged well 🙄 submitted by MeliAlexander to WhitePeopleTwitter [link] [comments]


2022.01.28 18:38 CVEreport CVE-2022-23887

CVE-2022-23887 submitted by CVEreport to netcve [link] [comments]


2022.01.28 18:38 native25 Natural Light in the natural light of Breckenridge, CO

Natural Light in the natural light of Breckenridge, CO submitted by native25 to beerwithaview [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Oof_27 First time I think I got 3 monkeys at the same time from wish orbs.

First time I think I got 3 monkeys at the same time from wish orbs. submitted by Oof_27 to battd [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Da_Vinci_B First Billy of the weekend 🔥

First Billy of the weekend 🔥 submitted by Da_Vinci_B to TAPBASEBALL [link] [comments]


2022.01.28 18:38 CombatSDRob Bare Knuckle Fencing: How Jeet Kune Do Creates Power

submitted by CombatSDRob to martialarts [link] [comments]


2022.01.28 18:38 alfredo_Gaming_royal 🔥🤙

🔥🤙 submitted by alfredo_Gaming_royal to comedeyganeden [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Plasma7007 How do I turn “guidance markers” OFF in Legends?

I just got Legends Arceus and I can’t seem to find a way to turn off the guidance markers thing? I rather just find things myself than be shown exactly where to go. Without spoiling anything, can anyone tell me if there’s a way to turn them off in the beginning of the game, or later on perhaps?
submitted by Plasma7007 to pokemon [link] [comments]


2022.01.28 18:38 hollysmakingstuff Tatzelwurm cupid!

Tatzelwurm cupid! submitted by hollysmakingstuff to hollysmakingstuff [link] [comments]


2022.01.28 18:38 PotentialShift571 Vendo pack dos irmãos(elle goodman) interessados me chamem no privado

Vendo pack dos irmãos(elle goodman) interessados me chamem no privado submitted by PotentialShift571 to MaisaSilva [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Cybalist Sometimes a gurl's gotta go Goth

Sometimes a gurl's gotta go Goth
https://preview.redd.it/9h19vxnwzhe81.jpg?width=1751&format=pjpg&auto=webp&s=81bec0c5e3d149d468440810d7c89c127b45bfa0
submitted by Cybalist to crossdressing [link] [comments]


2022.01.28 18:38 Juniper_Owl Resting wheel and initial friction

When pushing a resting wheel in a direction it can roll, do I have to overcome static friction before getting rolling friction? I'd say no, but my text books are ambiguously worded and making a search leads me nowhere.
submitted by Juniper_Owl to AskPhysics [link] [comments]


http://oxkstu.ru